Alcomet - Providing opportunities

Условия за ползване

Този уеб сайт е собственост на АЛКОМЕТ АД. Отваряйки страницата на АЛКОМЕТ АД, вие приемaте условията за ползване.

Имате право да използвате предоставената в уеб сайта информация, само за да улесните Вашите бизнес и търговски взаимоотношения с нас.

Нямате право да променяте, копирате, публикувате и/или разпространявате каквато и да била част от съдържанието на уеб сайта без изричното писмено разрешение от страна на АЛКОМЕТ АД, както и по какъвто и да било друг начин да нарушавате авторските права върху публикуваните в този уеб сайт текстови материали, данни, снимков материал и всякаква друга информация.

АЛКОМЕТ АД си запазва правото да редактира съдържанието на този уеб сайт и да прекратява достъпа до него по всяко време, без да дължи предварително уведомление на потребителите на уеб сайта. Този уеб сайт и неговото съдържание се публикуват за Ваше удобство. АЛКОМЕТ АД не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Не носим никаква отговорност за загуба на информация при презареждане на уеб сайта или при копиране на материали, образи, текст и друга информация от него.

Публикуваните търговски марки, лого и основни елементи от корпоративната идентичност на АЛКОМЕТ АД са регистрирани като фирмени знаци и защитени съгласно законите на Република България и международните стандарти.

Всички материали от този сайт са защитени от Закона за авторското право.

Заявките и предложенията до нас, изпращани чрез този сайт, имат само характер на предварителни запитвания с цел информираност. За конкретни заявки и постигане на договорености, молим да се свържете с обявените в сайта лица за контакти.

Основните нормативни актове, които АЛКОМЕТ АД съблюдава при ръководенето на бизнеса си, са: Закон за публично предлагане на ценни книжа и неговия правилник за прилагане, Търговски закон, Закон за счетоводството, Закон за авторското право, Закон за независимия финансов одит, Закон за вътрешния одит в публичния сектор, Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Национални и международни счетоводни стандарти, както и Международно-признатите принципи за добро корпоративно управление, Кодекса на труда, Националния кодекс за корпоративно управление и др.