Alcomet - Providing opportunities

Безопасни условия на труд

Наш основен приоритет е здравето и безопасността на всяко лице, намиращо се на територията на Алкомет. Не допускаме компромиси, когато става въпрос за опазване на човешки живот и предпазване от наранявания. За всяко работно място се изготвя и редовно актуализира детайлна оценка на риска с особено внимание върху потенциалните опасности и мерките за избягването им. Всички служители на компанията и външни лица преминават периодичен инструктаж за повишаване тяхната информираност относно разпоредбите за безопасност, изготвени от Алкомет. Използваме най-новите инженерни решения, технологии и добри практики, за да гарантираме най-добрата защита на хората, работещи на територията на компанията.
В случай на инцидент се провежда вътрешно разследване за установяване на причините и елиминиране на риска от повтарянето му.
Фирмената политика по Здравословни и безопасни условия на труд се основава на сертификат OHSAS 18001, който компанията притежава от 2010 г.

Политика ЗБУТ 2010