Alcomet - Providing opportunities

Социална отговорност

Ангажираността на „Алкомет“ АД към служителите и обществото; обширната благотворителна дейност; активната политика по опазване на околната среда са сред основните елементи на корпоративната социална отговорност на компанията.

Въпреки своята преобладаващо експортна ориентираност Алкомет остава тясно свързан и с развитието на българската икономика и българското общество. Част от целите на компанията по отношение на корпоративната социална отговорност са повишаване на заетостта сред местното население; ефективно подпомагане на образователни, медицински, културни, социални и други институции; подкрепа на благотворителни и дарителски организации. През 2013 г., за шеста поредна година, компанията бе удостоена с приза „Дарител на годината” от Община Шумен. Г-н Фикрет Индже, председател на Надзорния съвет и мажоритарен собственик на компанията, бе отличен със званието „Почетен гражданин на град Шумен“ заради високи постижения в областта на икономическото развитие на града и благотворителната му дейност.

Политика социална отговорност

Политика детски труд