Alcomet - Providing opportunities

Доставки

Purchasing Department

Наталия Иванова

Директор „Верига на доставки“

Николай Лаловски

Ръководител Oтдел „Доставки“

Петя Георгиева

Мениджър Доставки – Леярен цех

Данка Маринова

Мениджър Доставки – Опаковъчни, Ел. материали и Електроника

Николай Георгиев

Мениджър Доставки – Стомани, Инструменти, Технически газове

Антон Петров

Мениджър Доставки – Механоподдръжка

Неджати Метин

Доставки от Р. Турция

Лейля Бозова

Мениджър Доставки – Административни материали и услуги, Транспорт, Застраховане

Равие Ефраим

Мениджър Доставки – Горива и смазочни материали, Химикали и прахови бои, Ел. материали и електроника чужди пазари