Alcomet - Providing opportunities

Други контакти

e-mail: hr@alcomet.eu

Хюлиа Шюкри

тел: +359 54 858 639

e-mail: hulya.sukri@alcomet.eu

Експерти:

Даниела Пенева

тел: +359 54 858 642

e-mail: jobs@alcomet.eu

Пламена Недева

тел: +359 54 858 784

e-mail:plamena.nedeva@alcomet.eu

Нели Йовчева

тел: +359 54 858 698

e-mail: neli.yovcheva@alcomet.eu

тел: +359 54  858 601

факс: +359 54  858 688

e-mail: office@alcomet.eu

Васко Веселинов

тел: +359 54  989 836

e-mail: vasko.veselinov@alcomet.eu

Експерти, здравословни и безопасни условия на труд:

Мариана Андонова

тел: +359 54 858 641

e-mail: mariana.andonova@alcomet.eu

Маргарита Димитрова

тел: +359 54 858 785

e-mail: margarita.dimitrova@alcomet.eu

Петър Константинов Станчев

тел: +359 54  858 651

факс: +359 54  832 697

e-mail: petar.stanchev@alcomet.eu

Ахмед Салиев Ахмедов

тел: +359 54  989 835

e-mail: ahmed.ahmedov@alcomet.eu