Alcomet - Providing opportunities

Пещ за хомогенизация

10.10.2014
Пещ за хомогенизация

Новата пещ за хомогенизация на заготовки бе пусната в експлоатация през септември 2014 г.