Alcomet - Providing opportunities

Нова 600-тонна преса

30.09.2014
Нова 600-тонна преса

Новата 600-тонна преса бе включена активно в производствения процес през януари 2014 г. Нейното основно преимущество е възможността да пресова профили с тегло само от 50 гр/м.