Alcomet - Providing opportunities

Календар за инвеститорите

Общо събрание на акционерите на „Алкомет“ АД  от 14.06.2018 г.

Общо събрание на акционерите на „Алкомет“ АД  от 12.06.2017 г.

Общо събрание на акционерите на „Алкомет“ АД  от 17.06.2015 г.

Решения на ОСА относно дивидентите от 17.06.2015

27.10.2016 Вътрешна информация нови инвестиции