Alcomet - Providing opportunities

Verkaufsabteilung

Мария Калинова

Експерт външна търговия - Пресови Продукти

Мария Калинова

Бенелюкс, Скандинавски страни, Великобритания

Юлиана Боева

Експерт външна търговия - Пресови Продукти

Юлиана Боева

Източна Европа, Балтийски страни

Иван Жечев

Експерт външна търговия - Валцови Продукти

Иван Жечев

Испания, Португалия, Великобритания