Alcomet - Providing opportunities

Стажантски програми

Алкомет предлага отлични възможности за обучение и реализация на млади специалисти чрез студентски практики, разнообразни стажантски програми, индивидуални стипендии.

  • Фирмени стажантски програми

Продължителност:
·  1 месец

Условия на стажантските програми:
·Програмата е подходяща за студенти в бакалавърска степен на обучение, преминали трети курс на обучение или студенти в магистърска степен на обучение, както и за наскоро дипломирани млади специалисти.
·Като стажант в нашата компания, вие получавате социалните придобивки, като дневна храна в столовата, транспорт от и до работното място.

Области за провеждане на стажа:
·металургия;
·инженерна химия;
·хидравлична и пневматична техника;
·инструментална екипировка, машини и механизми;
·информационни технологии;
·автоматизирани системи за управление;
·индустриален мениджмънт.

Как да кандидатствате:

Моля, изпратете молба, автобиография, мотивационно писмо, като посочите желаната област за провеждане на стажа на адрес:

E-mail: hr@alcomet.eu
Алкомет АД
Индустриална зона 2
гр. Шумен, п.к. 9700
отдел „Човешки ресурси”