Alcomet - Providing opportunities

История

 • 1968
 • 1977
 • 1980
 • 1981
 • 1999
 • 2000
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2012
 • 2014
 • 1968

  Възниква идеята за създаване на Завод за обработка на алуминий в гр. Шумен.

 • 1977

  Влиза в експлоатация Пресов цех.

 • 1980

  Започва производство Валцов цех.

 • 1981

  На 28.11.1981 г. се провежда официално откриване на комбината в рамките на тържествата по случай 1300 години от създаването на Българската държава.

 • 1999

  13.09.1999 г. – подписване на договор за продажбата на основния пакет акции на “ФАФ Метал Лимитед”

 • 2000

  24.06.2000 г. – името на дружеството се променя на „Алкомет“АД.

 • 2003

  2003 – 2004 г. – цялостна модернизация на Валцов цех от VAI – Великобритания

 • 2004

  Влиза в експлоатация линия за прахово боядисване на профили.

 • 2005

  Започва производство нова линия за леене на заготовки “WAGSTAFF“.  Извършена е цялостна модернизация на 2000 т. преса.

 • 2007

  Закупуване на нова 1300 тонна преса.

 • 2008

  Пускане в експлоатация на нова 1800 тонна преса.

 • 2009

  2009-2010 г. – закупуване и пускане в действие в цех Валцов на Линия CCTL „MONARCH STAMCO” за измиване и рязане на листа и ленти, както и линия за надлъжно рязане и обмазване на фолио “SCHMUTZ” 756

 • 2012

  През 2012-2013 г. се изгражда и пуска в експлоатация шеста линия за непрекъснато леене на рулони, както и фолиев стан „МИНО”. За реализирането на този инвестиционен проект Алкомет получава сертификат за инвестиции клас А.

 • 2014

  Пускане в експлоатация на нова 600 тонна преса.

«

»