Alcomet - Providing opportunities

Управление на качеството

“Качеството е фундаментална характеристика за нашата продукция, непрекъснат път към усъвършенстване и несекващи усилия за все по-пълното задоволяване на потребностите на нашите клиенти.“

Ф. Индже, мажоритарен собственик на Алкомет АД

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Компанията е разработила и прилага Политика по управление на качеството. Съществени характеристики на Политиката са:

– осигуряване на проследимост на протичането на производствения процес
– база данни и анализ на статистическа информация, свързана с качеството на продукцията
– капацитет за завишаване на контрола, превантивно и по необходимост
– близко сътрудничество с производствените отдели с цел ясна визуализация на потенциала за нарушения на качеството и координирани мерки
– акцент върху обратната връзка от клиенти

Референция за целенасочените действия за подобряването на качеството е сертифицирането по европейските стандарти  – ISO 9001 „Системи за управление на качеството“; ISO 14001 „Системи за управление по отношение на околната среда“; OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа“; СЕ по EN 15088 „Конструкционни изделия за строителството“.

Управлението на качеството е област, която изисква инвестиции – през  последните години активно се обновява и обогатява апаратурата на Лабораторията на Алкомет АД, закупува се модерна и прецизна техника за контрольорите по цехове, инвестира се в разработването и успешното приложение на RTM (Real-Time Management) информационни системи и стратегии, активно се предприемат обучения и мероприятия за повишаване на квалификацията на персонала в дирекция „Технологии и управление на качеството“.

Най-голямата ценност на дирекция „Технологии и управление на качеството“ са човешките ресурси. Залагаме на млади и образовани специалисти, чиято мотивация и инициатива е основния актив към управление на качеството на продукцията.

Политика по качество 2017 БГ