Alcomet - Providing opportunities

Производствени мощности

През последните 10 години дружеството реализира мащабна инвестиционна програма на обща стойност над 75 млн. евро, в резултат на която обемът на произведената и реализирана продукция нараства 4 пъти и надхвърля 60000 т през 2013 г.

Предприятието разполага с три основни производствени единици:

Леярен цех

Alcomet-2005

Основно оборудване: 4 пещи и 6 линии за непрекъснато леене на рулони, една наклоняема пещ и линия за леене на заготовки Wagstaff.

Годишен производствен капацитет: 90000 тона.

Реализирани инвестиции: 28.644 млн. евро.

Валцов цех

Alcomet-2003Основно оборудване: 5 валцови стана, 2 линии за изправяне, 5 линии за надлъжно рязане на ленти, 2 линии за напречно рязане на листа, 4 сепаратора за фолио, 13 пещи за термообработка.

Годишен производствен капацитет: 50000 тона.

Реализирани инвестиции: 31.575 млн. евро.

Пресов цех

Extrusion shopОсновно оборудване: 4 преси, 3 пещи за закаляване, 2 линии за елоксация и прахово боядисване, автоматична линия за рязане на профили, 2 CNC центъра за допълнителни обработки.

Годишен производствен капацитет: 22000 тона.

Реализирани инвестиции: 7.424 млн. евро.