Alcomet - Providing opportunities

Мисия и ценности

Мисията на Алкомет е да бъде социално отговорна и екологично ориентирана компания, която предлага иновативни решения на своите клиенти и нови възможности на своите партньори. 

Лоялност – да бъдем надежден партньор на клиентите, които са ни оказали доверие, предлагайки им възможно най-доброто обслужване и подкрепа за тяхното развитие.

Отговорност – в отношението ни към околната среда и обществото, нашите служители и нашите партньори.

Адаптивност – да се приспособяваме към динамичните пазарни условия и постоянно променящите се потребности на нашите клиенти.

Прозрачност – във всички наши действия, в бизнес стратегията и корпоративната ни политика, спазвайки най-високите стандарти на честност и професионализъм.