Alcomet - Providing opportunities

Компанията в цифри

Площ: 370000 кв.м.
Брой служители: 950
Приходи от продажби през 2016 г: 318 млн. лв.
Общ производствен капацитет: 67000 т.
Продажби в 30 държави

Product mix 2015

Sales by country 2015